Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 96

86
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
gibi bugün de nehrin sol tarafnda (akş istikametine göre), Manisa’nn
2,5 km batsnda bulunmaktadr. Yani, bilgileri değiştirecek türden ne
nehir yatağnda ne de köyün bulunduğu noktada bir değişim yaşanmş-
tr.
Seyyahmzn, Manisa’dan ve
Horos Köy
’den çktktan sonra batya git-
tiğini ifade etmektedir. Oysa amac Bergama’ya gitmek olan seyyahmz
için Bergama, Manisa’nn kuzeyine düşmektedir. Yukarda ifade edildiği
gibi, bu durum Çelebi’nin yön sorunu yaşadğndan ya da yanlş bilgi
vermesinden değil, onun Manisa’dan
Horos Köy
’e giderken kullandğ
istikameti, sonras için de genelleştirmiş olmasndan kaynaklanmaktadr.
Evliya Çelebi ve beraberindekiler nehri,
Horos Köy
’ün 2 km kuzeybat-
snda bulunan ve halk arasnda Orta Kayk olarak bilinen mevkiden
geçmiş olmaldr.
11
Buras, hem daha eski bir nehir geçidi olup
hem de birazdan ayrntsyla bahsedeceğimiz Kervan Yolu’nun
hizasndadr.
Orta Kayk’tan
Gedüs Derya
’nn karş tarafna geçmiş
olan Çelebi, kuzeybat istikametinde ova içinden 3 km kadar
yolculuk yaptktan sonra Bağyolu’nun (Eski ad Çerkezköy)
doğusundan Bostanlar’n batsndan, Samanala
ŋ
 ve Taşbnar
mevkilerinden kuzeybatya doğru yol alr. Yol burada
Yörükmezeri mevkisinin doğusundan Kartallar Köyüne (Gü-
nümüzde ören yeridir) ulaşr. Kartallar’n batsndan yine
Akçaköy’ün 4 km kadar batsndan, Siyekli’nin doğusundan
Koruköy’ün hemen batsndan Gocadere’ye ulaşr.
11
1950’lere kadar, bu bölgede Gediz Nehri’ni karş kyya bağlayan bir köprü yoktur. Bu tarihten önce nehri geçebilmek için “Kayk” denilen geçit noktalar vardr.
Bu geçiş noktalarnda makaral bir sistem vardr. Nehri geçmek isteyen kişi ücreti karşlğnda kayğa oturur. Kaykç, makaral bir düzene bağl olan kayğ iple
çekerek yolcunun karşya geçmesini sağlamaktayd. Bölgenin yaşllarnn verdikleri bilgilere göre Orta Kayk, 80-90 yl öncesine kadar kullanlan Eski Kayk’tan
(Muradiye’nin 2 km batsnda) daha eski bir nehir geçididir.
Çelebi’nin Nif-Manisa güzergâh
1
Kervan Yolu’nun Gocadere’ye girişi ve buradaki köprüden
(Artk sadece ayaklar mevcuttur.) bir görünüş
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...268
Powered by FlippingBook