Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 90

80
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
PAKALIN, Mehmet Zeki.
Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü.
İstanbul: MEB, 1983.
PINAR, İlhan.
Gezginlerin Gözüyle İzmir XVIII
.
Yüzyl.
İzmir: Akedemi, 1996.
Pirî Reis, Kitab- Bahriye.
Editör: Bülent Ar, Ankara: T.C. Başbakanlk Denizcilik Müsteşarlğ,
2002.
Polonyal Simeon. Polonyal bir Seyyahn Gözünden 16. Asr Türkiyesi.
Çev. Hrand D. Andreasyan, Sadeleştiren:Resul Bozyel, İstanbul: Kesit Yaynlar, 2007.
RUSSEL, Bertrand.
İktidar
. Çeviren: Metin Ergin, İstanbul: Altn Kitaplar, 1999.
George Sandys, A Relation of a Journey Begun.
London: 1621.
ŞAHİN, İbrahim. “Evliya Çelebi’nin Nif-Bergama-İzmir Güzergah.” Türk Dünyas İncelemeleri Dergisi, Say:XI/2, Kş 2011, ss.155-180.
Şemseddin Sâmî.
Kâmus- Türkî
, İstanbul: Enderun, 1989.
TOURNEFORT, Joseph de.
Tournefort Seyahatnâmesi.
Çeviren: Ali Berktay, İstanbul: Kitap Yaynevi, 2005.
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...268
Powered by FlippingBook