Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 7

V
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ .................................................................................................................................................................................................... III
ÖNSÖZ .................................................................................................................................................................................................. VII
GİRİŞ ......................................................................................................................................................................................................... 1
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NDE SÖZLÜ VE YAZILI METİN İLİŞKİSİ / Metin EKİCİ .................................................. 3
XVII. YÜZYILDA İZMİR VE ÇEVRESİNİN İDARİ YAPISI / Turan GÖKÇE ................................................................................. 11
EVLİYA ÇELEBİ’NİN GÖZÜYLE İZMİR VE ÇEVRESİ .................................................................................................................. 31
EVLİYA ÇELEBİ’NİN İZMİR TARİHÇESİ / Vehbi GÜNAY .............................................................................................................. 33
EVLİYA ÇELEBİ’NİN KİMLİK ALGISI / Abdullah TEMİZKAN ........................................................................................................ 49
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NİN İZMİR FASLINDAKİ OSMANLI İKTİDARININ GÖSTERGELERİ
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / Abdullah TEMİZKAN ...................................................................................................... 59
EVLİYA ÇELEBİ’NİN GÜNÜMÜZ İZMİR İL SINIRLARI İÇİNDE KULANDIĞI GÜZERGÂH VE SEYAHATNÂME’DE
BUNA DAİR SORUNLAR / İbrahim ŞAHİN ................................................................................................................................ 81
SEYAHATNÂME’NİN İZMİR BÖLÜMÜNDE (NİF-İZMİR MERKEZ ARASI) GEÇEN ADBİLİMCİL
UNSURLARIN TASNİF VE DEĞERLENDİRİLMESİ / İbrahim ŞAHİN – Şima DOĞAN ..................................................... 137
EVLİYA ÇELEBİ’NİN İZMİR’İNDEN DİKKAT ÇEKİCİ UNSURLAR / Mertcan AKAN.............................................................. 167
EVLİYA ÇELEBİ’DE GEÇİT KALE (İZMİR) / Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL .................................................................................... 185
ESKİ MORDOĞAN (İZMİR) KÖYÜ CAMİİ SÜSLEMELERİ / Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL......................................................... 197
GEÇMİŞ VE ŞİMDİKİ ZAMANIN PEŞİNDE: KENT VE SEYYAH BELGESELİ / Murat ÜNAL ................................................ 219
EVLİYA ÇELEBİ’NİN İZİNDE İZMİR’İN İMGELERİ / Pnar FEDAKÂR...................................................................................... 229
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NDE İZMİR’İN TILSIMLARI / Gonca KUZAY DEMİR .................................................. 237
DÜNDEN BUGÜNE: “KARAGÖL’ÜN TILSIMINI BİLDİRİR” / Gonca KUZAY DEMİR
........................................................... 247
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...268
Powered by FlippingBook