Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 68

58
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
nmlar. Evliya Çelebi de kendi devrinin kültürel aklyla
61
konuşmakta, kendisini ve içine atldğ kültürü yeniden yorumlamakta ve tanm-
lamaktadr. Lakin kolektif bilinçaltnn kendi fikirlerine ve eylemlerine ve sözlerine etki ederek
62
bazen bu dilin dşnda, o dille çelişen baz
fikirleri dile getirmesine yol açtğ açk bir şekilde görülebilmektedir.
KAYNAKLAR
DELEUZE, Gilles; Felix Quattari.
Kapitalizm ve Şizofreni Göçebebilimi İncelemesi: Savaş Makinas.
Çeviren: Ali Akay, İstanbul: Bağlam, 1990.
Evliya Çelebi, Seyahatnâme. C. I.
Yay. Haz. Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağl. İstanbul: Yap Kredi Yaynlar, 2006.
GASSET, Ortega Y.
İnsan ve Herke
s. Çev. Neyire Gül Işk, İstanbul: Metis, 1995.
GÖKA, Erol; Murat Beyazyüz. “Her Kimlik Ulusal Kimlik Değildir!”
Türkiye Günlüğü
. S. 84, Bahar, 2006.
GÖKA, Erol.
Türk Grup Davranş.
İstanbul: Aşina Kitaplar, 2006.
---------------
Türklerin Psikolojisi.
İstanbul: Timaş Yaynlar, 2008.
---------------
Türk’ün Göçebe Ruhu.
İstanbul: Timaş Yaynlar, 2010.
HALL, Stuart. “I. Yerel ve Küresel: Küreselleşme ve Etniklik.” Çev. S. Hakan Tuncel.
Kültür Küreselleşme ve Dünya-Sistemi Kimlik Temsilinin Çağdaş
Koşullar.
Derleyen: Anthony D. King, Ankara: Bilim, Sanat Yaynlar, 1998.
İNAÇ, Hüsamettin.
Avrupa’ya Entegrasyon Sürecinde Türkiye’nin Kimlik Problemi.
Ankara: Adres Yaynlar, 2005.
KÖPRÜLÜ, Fuad.
Türk Edebiyatnda İlk Mutasavvflar
. Ankara: Türkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 1993.
MACİT, Nadim.
Türk Milliyetçiliği Kültürel Akl İçtihat ve Siyaset.
Ankara: Berikan Yaynlar, 2011.
MESUDÎ.
Murûc Ez-zeheb (Altn Bozkrlar).
Çeviren: D. Ahsen Batur. İstanbul: Selenge Yaynlar, 2004.
TEMİZKAN, Abdullah. “Kültür ve Kimlik Meselelerine Tarihsel Bir Yaklaşm.”
Düşünen Siyaset.
S. 23, ss. 248-271.
---------------
“Türk Tarihinde Meşruiyetin Kaynağ ve Öteki Sorunu.”
Türk Yurdu.
C. 31, S. 289, ss. 259-262.
TÜTÜNCÜ, Mehmet.
“Evliya Çelebi’nin Bilinmeyen Elyazs.”
Yedi Kta.
Nisan 2011. ss. 14-21.
61
Nadim Macit.
Türk Milliyetçiliği Kültürel Akl İçtihat ve Siyaset.
Ankara: Berikan Yaynlar, 2011, s. 116.
62
Erol Göka.
Türk’ün Göçebe Ruhu.
İstanbul: Timaş Yaynlar, 2010, s. 100.
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...268
Powered by FlippingBook