Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 6

IV
Evliya Çelebi’nin tarihsel ve kültürel üslubuyla İzmir’i tantm, Üniversitemizde edinilen birikimin paylaşm ve birbirine
katlmyla bu kültürel mirasa uygun biçimde günümüz okuyucusu ve izleyicisinin zevkle okuyup izleyebileceği bir tatla su-
nulmuştur. Evliya Çelebi’nin İzmir ve çevresindeki güzergâhnn haritasnn da yer aldğ 3 ciltlik kitap ve bir belgesel filmle
tamamlanan proje sayesinde, 400 yl öncesinin İzmir’i ile bugünün İzmir’i, dün, bugün ve yarn birlikte görme düşüncesiyle
birbirine bağlanmaktadr. Proje sonucu oluşan bu 3 ciltlik kitap ve belgesel film İzmir kent merkezi ve çevresindeki kültürü,
kalbi İzmir ve Ege’de kalanlarla paylaşmaktadr.
Beğeniyle okuyacağnz ve izleyeceğiniz bu tarihsel ve güncel yolculuk hikâyesi, Ege Üniversitesi’nin sizlere bilimsel ve kül-
türel bir armağandr. Bu armağann
“EXPO 2020 Aday Şehir İzmir”
çalşmalarna da çok önemli katklar olacağna inanyorum.
Bu projede görev alan Türk Dünyas Araştrmalar Enstitüsü ve diğer birimlerde çalşan akademisyen arkadaşlarma ve bu pro-
jenin gerçekleşmesine katk sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, sayglar sunuyorum.
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
Ege Üniversitesi Rektörü
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...268
Powered by FlippingBook