Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 57

Evliya Çelebi’nin İzmir Tarihçesi
47
EREN, Meşkûre.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi Birinci Cildinin Kaynaklar Üzerinde Bir Araştrma.
İstanbul: İstanbul Edebiyat Fakültesi, 1960.
GÜNAY, Vehbi. “XVII. Yüzyl Osmanl Aydnnn Timur’a Bakşna Bir Örnek: Evliya Çelebi Seyahatnâmesi.”
Ölümünün 600. Ylnda Emir Timur ve
Miras Uluslararas Sempozyumu 26-27 Mays 2005 Bildiriler,
Ed. A. Kara-Ö. İşbilir, İstanbul: 2007, ss. 113-137.
KURŞUN, Zekeriya. “Evliya Çelebi’nin Dicle ve Frat Haritas.”
Doğumunun 400. Ylnda Evliya Çelebi ve Seyahatnâmesi Uluslararas Sempozyumu,
İstanbul 26-30 Eylül 2011, yaymlanmamş sempozyum bildirisi.
KÜTÜKOĞLU, Mübahat S.
XV ve XVI. Asrlarda İzmir Kazasnn Sosyal ve İktisâdî Yaps.
İzmir: İzmir Büyükşehir Belesiyesi, 2000.
------------------- “İzmir.”
TDVİA.
C. 23, İstanbul: 2003, ss. 515-524.
PINAR, İlhan.
Gezginlerin Gözüyle İzmir-XVIII. Yüzyl.
İzmir: Akademi, 1996.
ŞEREFEDDİN ALİ YEZDÎ.
Zafernâme.
Haz. Muhammed Abbasi, C. 2, Tahran: 1336.
TEZCAN, Nuran.“Evliya Çelebi’nin Gün Işğna Çkan Eseri: Nil Haritas.”
Toplumsal Tarih.
207 (Mart 2011), ss. 58-63.
TEZCAN, Nuran. “Seyahatnâme.”
TDVİA.
C. 37, İstanbul: 2009, ss. 16-19.
ÜLKER, Necmi. “Kadifekale.”
Bilim Birlik Başar.
Yl: 9, Say: 38, ss. 9-14.
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...268
Powered by FlippingBook