Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 56

46
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
nu-Dizini
. 3. Kitap, Haz. S. Ali Kahraman-Y. Dağl. İstanbul: YKY, 1999.
Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Topkap Saray Kütüphanesi Bağdat 305 Numaral Yazmann Transkripsiyo-
nu-Dizini.
4. Kitap, Haz. Y. Dağl-S. Ali Kahraman. İstanbul: YKY, 2001.
Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Topkap Saray Kütüphanesi Bağdat 307 Numaral Yazmann Transkripsiyo-
nu-Dizini,
5. Kitap, Haz. Y. Dağl-S. Ali Kahraman-İ. Sezgin. İstanbul: YKY, 2001.
Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Topkap Saray Kütüphanesi Revan 1357 Numaral Yazmann Transkripsi-
yonu-Dizini
. 6. Kitap, Haz. S. Ali Kahraman-Y. Dağl. İstanbul: YKY, 2002.
Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Topkap Saray Kütüphanesi Bağdat 308 Numaral Yazmann Transkripsiyo-
nu-Dizini. 7
. Kitap, Haz. Y. Dağl-S. Ali Kahraman-R. Dankoff, İstanbul 2003.
Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Topkap Saray Kütüphanesi Bağdat 308 Numaral Yazmann Transkripsiyo-
nu-Dizini.
8. Kitap, Haz. Y. Dağl-S. Ali Kahraman-R. Dankoff. İstanbul: YKY, 2003.
Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Topkap Saray Kütüphanesi Bağdat 306, Süleymaniye Kütüphanesi Pertev
Paşa 462, Süleymaniye Kütüphanesi Hac Beşir Ağa 452 Numaral Yazmalarn Mukayeseli Transkripsiyonu-Dizini.
9. Kitap, Haz. Y. Dağl-S.
Ali Kahraman-R. Dankoff. İstanbul: YKY, 2005.
Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar 5973, Süleymaniye Kü-
tüphanesi Pertev Paşa 462, Süleymaniye Kütüphanesi Hac Beşir Ağa 452 Numaral Yazmalarn Mukayeseli Transkripsiyonu-Dizini.
10. Kitap,
Haz. S. Ali Kahraman-Y. Dağl-R. Dankoff. İstanbul: YKY, 2007.
Araştrma / İnceleme Eserleri
ADIVAR, A. Adnan.
Osmanl Türklerinde İlim.
6. Basm İstanbul: Remzi, 2000.
AHMEDÎ.
İskender-nâme İnceleme-Tpkbasm.
Haz. İsmail Ünver, Ankara: TDK, 1983.
AKA, İsmail.
Mirza Şahruh ve Zaman (1405-1447).
Ankara: TTK, 1994.
AKTEPE, Münir.
İzmir Yazlar Camiler, Hanlar, Medreseler, Sebiller.
Haz. F. Ylmaz, İzmir: İzmir Büyükşehir Bel. Kültür Yaynlar, 2003.
ATAY, Çnar.
Tarih İçinde İzmir.
İzmir: Tifset Basm ve Yayn, 1978.
AYVERDİ, Ekrem Hakk.
Osmanl Mi‘mârîsinde Fâtih Devri 855-886 (1451-1481).
C. IV, 2. Bask İstanbul: Fetih Cemiyeti, 1989.
BAYKARA, Tuncer.
İzmir Şehri ve Tarihi.
İzmir: E.Ü. Basmevi, 1974.
ÇAĞMAN, Filiz. “Bihzâd.”
TDVİA.
C. 6, İstanbul: 1992, ss. 147-149.
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...268
Powered by FlippingBook