Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 40

30
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
XVII. Yüzyl Ortalarnda İzmir ve Çevresinin İdari Yaps (Çizim: Dr. Beycan Hocaoğlu)
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...268
Powered by FlippingBook