Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 265

Dünden Bugüne: “Karagöl’ün Tlsmn Bildirir
255
KAYNAK ŞAHIS LİSTESİ
Kaynak Şahs 1 (K.1)
Hasan Karakuş, 1926, Sğack Seferihisar/ İZMİR, Yöre halkndan duyduklarn ve kendi başndan geçen bir olay anlatt..
Kaynak Şahs 2 (K.2)
Remziye Karakuş
,
1934, Sğack Seferihisar/ İZMİR, Yöre halkndan duyduklarn anlatt.
Kaynak Şahs 3 (K.3)
İsmet Akyl
,
1927, Sğack Seferihisar/ İZMİR, Yöre halkndan duyduklarn anlatt.
KAYNAKLAR
AKSOY SHERİDON, R. Aslhan. "Seyahatnamede Sözlü Kültür ve Anlatm Etkisi."
Milli Folklor
. 2011, Yl 23, S.92, ss. 41-52.
ÇOBANOĞLU, Özkul.
Türk Halk Kültüründen Memoratlar ve Halk İnançlar.
Ankara: Akçağ, 2003.
EKİCİ, Metin.
Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri.
Ankara: Geleneksel Yay., 2004.
---------------- “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Sözlü ve Yazl Metin İlişkisi.”
Evliya Çelebi’nin Sözlü Kaynaklar Uluslararas Sempozyumu,
Gazi
Üniversitesi, Ankara, 25-26 Nisan 2011.
Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi: Kütahya, Manisa, İzmir, Antalya, Karaman, Adana, Halep, Şam, Kudüs, Mekke, Medine.
9.
Kitap, 1. Cilt, Haz: Seyit Ali Kahraman. İstanbul: YKY, 2011.
FEDAKÂR, Pnar.
Karakalpak Efsaneleri (İnceleme- Metinler).
İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Doktora Tezi (Basl-
mamş), 2008.
GÖRKEM, İsmail.
Halk Hikâyeleri Araştrmalar/Çukuroval Âşk Mustafa Köse ve Hikâye Repertuar.
Ankara: Akçağ, 2000.
KUZAY DEMİR, Gonca. “Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde İzmir’in Tlsmlar.”
Milli Folklor.
Yl 23, S. 92, 2011, ss. 77-85.
RAYMAN, Hayrettin. “Nevruz ve Türk kültüründe Renkler.”
Milli Folklor.
Yl 14, S. 53, ss. 10-15.
ONG, Walter J.
Sözlü ve Yazl Kültür: Sözün Teknolojileşmesi.
İstanbul: Metis, 1993, ss. 137-139.
YILDIRIM, Dursun.
Türk Bitiği.
Ankara: Akçağ, 1998.
“Teos Arkeoloji Kazs 2010 Yl Kaz Raporu”
/
dosya/1-279619/h/teos-kazisi.pdf (ET 10.10.2011)
1...,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264 266,267,268
Powered by FlippingBook