Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 260

250
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Bir gün göldeki balklar avlamak isteyen birkaç kişi, kayklara binip göle açlmş. Ancak göldeki periler, kayğ ters çevirmişler. Bu
olaydan sonra uzun süre bu göl ve çevresine giden olmamştr.
15
Bir başka efsaneye göre ise; adamn biri, bir gün at üstünde Seferihisar’a gidiyormuş. Tam Karagöl’ün yanndan geçerken, önüne bir y-
lan çkmş. At ylandan ürkmüş. Adam ylan kaçrmak için, ylana iki tane taş ataym, demiş. Ylan, orada yaşayan şeytanîlerdenmiş. Ada-
mn taş atmasyla, iki gözü birden kör olmuş.
16
2. Yaşayan Kişilerin Bilindiği Efsaneler (Memoratlar)
17
:
Alandan derlediğimiz efsanelerin bir ksm, bizzat anlatcnn kendisinin veya bir tandğnn yaşamş olduğu olağanüstü tecrübelere
dayanmaktadr.
2.1. İnsanlarn Kendi Tecrübelerine Dayanan Efsaneler
Derleme yaptğmz kaynak şahslardan biri kendi başndan geçen bir olay şu şekilde anlatmakta ve burada perilerin veya olağanüstü
varlklarn yaşadğna dair efsanenin inandrclğn arttrmaya çalşmaktadr:
“Çocukluğumda selvide gözümle gördüm ben. Karagöl’ün yan tarafnda tarlamz var bizim. Orada inekler vard, hayvanclk yapyorduk biz. Ben de
geç vakit hayvanlarn yanna gittim. Danay tutup, bağlayaym, dedim. Bir türlü bağlayamadm. O yana koşuyorum olmuyor, bu yana koşuyorum ol-
muyor. Neyse iyice karanlk bast. Artk dönüyorum Karagöl’ün yaknnda koca selvi ağac var. Koca selvi ağacnn orada yolu kazmşlar. Orann alt
mezarlkmş. Biri eşeğe ‘çüşşş’ dedi. Bir ses geldi sadece. Eşeğin üstündeyim. Eşeği dürtüyorum, dürtüyorum, eşek savruluyor, ama yürüyemiyor. Eşeği
zorladm. Eşek yürüyemedi. Bildiğim tüm dualar okudum. Neyse arkama bakmadan Sğack Kalesi’ne kadar geldim. Arkama hiç bakmadan kale kapsn-
dan içeri girdim. Eve geldim dilim tutulmuş. Annem, eve gelen kadnlar konuşturmaya çalşt. Su içirdiler, dualar okudular, ama bir süre konuşamadm.
Sonra anlattm başmdan geçenleri. Annemler, bunu şeytanilerin yaptğn söyledi.”
18
2.2. İnsanlarn Yaknlarnn Tecrübelerine Dayanan Efsaneler
Bir başka kaynak şahs, tandğnn başndan geçen bir olay şu şekilde anlatmştr:
“Eskiden Mustafa Enişte orada yaşayan peri kzlarn görmüş. Ben kendi ağzndan dinledim. Büyük bir taş var orada. Mustafa Enişte, Kabak Musta-
fa, koyunlar güderken, sar uzun saçl bir peri kz kayada oturmuş saçn taryormuş.”
19
15
K.3
16
K.3
17
Memoratlarla ilgili ayrntl bilgi için baknz; Özkul Çobanoğlu.
Türk Halk Kültüründen Memoratlar ve Halk İnançlar.
Ankara: Akçağ, 2003.
18
K.1
19
K.2
1...,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259 261,262,263,264,265,266,267,268
Powered by FlippingBook