Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 256

246
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
DEVELLİOĞLU, Ferit.
Osmanlca-Türkçe Ansiklopedik Lû
gat
.
Ankara: Aydn Kitabevi Yay., 1999.
DÜLGER, Elif.
Evliya Çelebi Seyahatnâme’sindeki Büyü, Sihir ve Faln Halkbilimi Açsndan Değerlendirilmesi
.
Konya: Selçuk Üniversitesi, 2006,
Baslmamş Yüksek Lisans Tezi.
EKİCİ, Metin. “Evliya Çelebi Seyahatnâme’sinde Sözlü ve Yazl Metin İlişkisi.”
Evliya Çelebi’nin Sözlü Kaynaklar Uluslararas Sempozyumu.
Gazi
Üniversitesi, 25-26 Nisan 2011, Ankara.
ERGUN, Pervin.
Türk Kültüründe Ağaç Kültü
.
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlğ Yaynlar, 2004.
Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi: Kütahya, Manisa, İzmir, Antalya, Karaman, Adana, Halep, Şam, Kudüs, Mekke, Medine
.
9.
Kitap, 1. Cilt, Haz: Seyit Ali Kahraman. İstanbul: YKY, 2011.
HANÇERLİOĞLU, Orhan.
İslam İnançlar Sözlüğü
.
İstanbul: Remzi, 1994.
İMAMOV, Kamilcan. “Tlsmat Tlsm.”
Fen ve Turmuş
. Özbekistan, 1977, N. 12, ss. 16-17.
KABAK, Turgay. “Silifke Halk İnanş ve Uygulamalarnda Çarşamba Gününün Yeri Ve Önemi.”
Karadeniz,
Yl 3, Say 9, 2011, ss. 167-181.
ÖRNEK, Sedat Veyis.
100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane
.
İstanbul: Gerçek Yaynevi, 2000.
ÖZAY, Yeliz. “Evliya Çelebi Seyahatnâme’sinde İstanbul’un Tlsmlarnn Hikaye Edilişi.”
Milli Folklor.
2009, Yl 21, S. 81, ss. 54-63.
“Teos Arkeoloji Kazs 2010 Yl Kaz Raporu”
gov.tr/dosya/1-279619/h/teos-kazisi.pdf (ET 10.10.2011)
Türk Dünyas Ortak Edebiyat Türk Dünyas Edebiyat Terim ve Kavramlar Ansiklopedik Sözlüğü.
Cilt 1, Ankara: AYK Atatürk Kültür Merkezi Baş-
kanlğ, 2001.
Türk Dünyas Ortak Edebiyat Türk Dünyas Edebiyat Terim ve Kavramlar Ansiklopedik Sözlüğü
.
Cilt 5, Ankara: AYK Atatürk Kültür Merkezi Baş-
kanlğ, 2006.
Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük
:
(ET 10.10.2011)
(ET 10.10.2011)
1...,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255 257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,...268
Powered by FlippingBook