Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 244

234
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
köşeli bir yapdr ve fil cüssesi kadar büyük taşlardan inşa edilmiştir. Kaya üzerine oturan kalenin hendeği yoktur. Kalenin içinde bir iç
kale ve cami vardr. Seyahatnâme’de, kalenin yaps ve işlevi ile ilgili bilgi verilmekle birlikte kalenin iç duvarnda bulunduğu yazlan
Kaydefa’nn sureti ve kalenin girişinde yer aldğ belirtilen ulu bir ağaç hakkndaki anlatmalara da yer verilir.
19
Kadife Kale, tarihi geçmişi ve konumu nedeniyle bir imge haline gelmiştir. Tarihi bir mekan olarak öneminin yannda İzmir’i kucakla-
yan konumuyla bir seyir ve dinlenme mekan olarak farkl bir işleve de sahip olmuştur. Seyahatnâme, kalenin tarihi geçmişi, yaklaşk 400
yl öncesine ait şekli ve daha pek çok konuda bilgi verdiği gibi, kaleye ait anlatmalarla birlikte değerlendirildiğinde, kalenin İzmir kent kül-
türündeki önemini daha açk bir şekilde görülecektir.
Hisar Camisi:
Kemeralt’nn bir ucu Hisar Camisi’ne uzanr. Bugün şehrin imgeleşen mekanlar arasnda yer alan Hisar camisi ve Hisarönü, Fevzi Paşa
Bulvar yaknnda bulunan Kzlarağas Han ile komşu olan Hisar Camisi’nin eski ad Yakup bey Camisi’dir. Seyahatnâme’de de Molla
Yakub Efendi Camisi olarak yer alr:
Aşağ kale kaps önünde üç mihrapl ve alt kat eski camidir ve üç kaps vardr. …Deniz kysnda dar ma-
halde olmakla bunun da avlusu yoktur. Ama cami ile kale kaps önünde, ikisinin arasnda camiin bir abdest havuzu var, şadrvan akmak-
tadr ve üstü kurşun örtülü maksure gibi bir içimi hoş sulu havuzdur. Bu camiin yars kurşunlu ve yars kiremitlidir
.”
20
Hisar Camisi’nin çevresi bugün Hisarönü olarak adlandrlr. “Küçük lokantalar, tatlclar, kahveler ve çeşitli dükkânlarla ve oldukça
karmaşk sokaklarla çevrili” Hisarönü, “Yaz scaklarnda asmalar, yaseminler ile gölgelenmiş çardaklar ile serin bir yöre olarak iyi bir mola
yeri işlevi de görüyor.”
21
Hisar önü, hem ticari olarak önemli bir işleve sahiptir, bunun yannda hem de mola verme ve buluşma yeri niteliğine sahiptir. Burada
bulunan Kzlar Ağas Han ise yaps nedeniyle dikkat çekicidir. Ticari mekânlar ve alş-veriş yapan kişi says bakmndan Kemeralt’nn
diğer alanlarndan ayrlabilen Hisarönü, bugün kentin imgeleri arasnda yer alr.
İzmir’in Meşhur Ürünleri:
Evliya Çelebi İzmir’deki mekanlar dşnda şehrin flora ve faunasna bağl olarak yetişen ürünlerle ilgili de bilgi vermiştir: “Bu şehrin yi-
yecek ve içeceklerinin övülenleri: İzmir nar, bademi ve sabunu cihan tutmuştur. Bal ve beyaz ekmeği de meşhurdur. … Ilman iklimli
şehir olduğundan limon, turunç, nar, zeytin, incir, servi, çnar ve kiraz çoktur. Ancak bir hurma ağac vardr, göklere doğru uzayp gitmiş
düzgün hurmadr. Ama aşlamasn bilmediklerinden hurmas olmaz.”
22
19
Seyahatnâme.
9. Kitap- 1. Cilt. s. s. 97, 99-102.
20
Seyahatnâme.
9. Kitap- 1. Cilt. s. s. 105.
21
Ege’nin İncisi İzmir.
s. 41.
22
Seyahatnâme.
9. Kitap- 1. Cilt. s. 108.
1...,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243 245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,...268
Powered by FlippingBook