Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 227

Eski Mordoğan (İzmir) Köyü Camii Süslemeleri
217
KUBAN, Doğan.
Türk Barok Mimarisi Hakknda Bir Deneme.
İstanbul: İstanbul Teknik Üniv. Basmevi, 1954.
--------------
Türk ve İslam Sanat Üzerine Denemeler
.
İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yaynlar, 1995.
KURAN, Abdullah. “Anadolu’da Ahşap Sütunlu Selçuklu Mimarisi.”
Malazgirt Armağan.
Ankara: Türk Tarih Kurumu Basmevi, 1972, ss. 179-186.
KUYULU, İnci. “Geç Dönem Anadolu Tasvir Sanatndan Yeni Bir Örnek: Soma Damgac Camii.”
Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi.
S. IV. İzmir: Ege Üniv.
Basmevi, 1988, ss. 767-778.
---------------
Kara Osman-Oğlu Ailesine Ait Mimari Eserler.
Ankara: Türk Tarih Kurumu Basmevi, 1992.
---------------- “Bademli Klczade Mehmet Ağa Camii (Ödemiş/İzmir).”
Vakflar Dergisi.
S. XXIV. Ankara: Önder Matbaaclk, 1994, ss. 147-158.
---------------- “Çakrağa Konağ.”
Birgi Tarihi, Tarihi Coğrafyas ve Türk Dönemi Antlar.
Ed. Rahmi H. Ünal, Ankara: Başbakanlk Besimevi, 2001, ss.
141-152.
MERÇİL, Erdoğan. “Aydnoğullar.”
İslam Ansiklopedisi.
C. 4. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 1991, ss .239-241.
NEMLİOĞLU, Candan. “Kalem İşi Teknikleri.”
Antika.
S. 17.
Msrl Yaynlar 1986, ss. 6-7.
ORTAYLI, İlber.
İmparatorluğun En Uzun Yl.
İstanbul: Hil Yaynlar, 1995.
OTTO-DORN, Katerina. “Die Ulu Dschami in Sivrihisar.”
Anadolu (Anatolia).
S. IX. Ankara: 1965, ss.161-165.
ÖNEY, Gönül.
Ankara’da Türk Devri Yaplar.
Ankara: Ankara Üniv. Basmevi, 1971.
--------------
Beylikler Devri Sanat XIV - XV. Yüzyl (1300 - 1453).
Ankara: Türk Tarih Kurumu Basmevi, 1989.
ÖNGE, Ylmaz. “Anadolu’da XIII-XIV. Yüzyln Nakşl Ahşap Camilerinden Bir Örnek: Beyşehir Köşk Köyü Mescidi.”
Vakflar Dergisi,
S. IX.
Ankara:
Önder Matbaaclk, 1970, ss. 291-296.
ÖNGE, Ylmaz. “Selçuklularda ve Beyliklerde Ahşap Tavanlar.”
Atatürk Konferanslar
.
S. V. Ankara: 1975, ss.179-195.
ÖNKAL, Hakk. “Mordoğan Köylerinden Üç Cami.”
XI. Ortaçağ Türk Dönemi Kaz Sonuçlar ve Sanat Tarihi Araştrmalar Sempozyumu Bildiriler
17-19 Ekim 2007.
İzmir: Ege Üniv. Basmevi, 2009, ss. 283-293.
ÖZBEK, Yldray.
Osmanl Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme (1300 – 1453).
Ankara: Türk Tarih Kurumu Basmevi, 2002.
RENDA, Günsel.
Batllaşma Döneminde Türk Resim Sanat 1750-1800.
Ankara: Türk Tarih Kurumu Basmevi, 1977.
RENDA, Günsel; Turan Erol.
Çağdaş Türk Resim Sanat Tarihi.
C. I. İstanbul: Tiglat Sanat Galerisi, 1980.
SALAMZADE, A. R. vd.
Şeki.
Baku: Elm, 1988.
TELCİ, Cahit; Barş Güntürk.
Karaburun.
İstanbul: Karaburun Kouruma Derneği, 1996.
USEYNOV Memmet - vd.
İstoriya Arhitektur Azerbaydjana.
Moskva: Devlet Neşriyat, 1963.
UZUNÇARŞILI, İ. Hakk.
Osmanl Tarihi.
C. IV. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basmevi, 1978.
ÜNAL, R. Hüseyin. “Yukar Kzlca Köyü, Halil Ağa Camii.”
Sanat Tarihi Dergisi.
S. VII. İzmir: Ege Üniv. Basmevi, 1994, ss.211-225.
ÜRER, Harun. "Kemalpaşa ve Çevresinde Türk-İslâm Eserleri-I (Camiler ve Türbeler)."
Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999.
İzmir: Meta
Basmevi, 1999, ss. 149-192.
1...,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226 228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,...268
Powered by FlippingBook