Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 226

216
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
KAYNAKLAR
AKIN, Himmet.
Aydnoğullar Hakknda Bir Araştrma.
Ankara: Ankara Üniv. Basmevi, 1968.
AKSEL, Malik.
Anadolu Halk Resimleri.
İstanbul: İstanbul Üniv. Basmevi, 1960.
AKOK, Mustafa. “Kastamonu’nun Kasaba Köyünde Candaroğlu Mahmut Bey Camii.”
Belleten.
C. X, S. 38. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basmevi, 1946,
ss. 293-301.
ALİYARLI, İsrafil.
Azerbaycan Tarihi Uzak Geçmişten 1870. Yllara Kadar.
Bak: 1996.
ARIK, Rüçhan.
Batllaşma Dönemi Türk Mimarisi Örneklerinden Anadolu’da Üç Ahşap Cami.
Ankara: Ankara Ünv. Basmevi, 1973.
------------- “Camide Resim.”
Türkiyemiz
.
S. 14. İstanbul; İş Bankas Kültür Yaynlar, 1974, ss. 2-9.
-------------
Batllaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanat.
Ankara: Türkiye İş Bankas Yaynlar, 1976.
------------- “Yozgat’da Resimli Bir Cami ve Bir Ev.”
Sanat Dünyamz.
S. 7.
İstanbul: Yap ve Kredi Bankas Yaynlar, 1976, ss. 24-32.
BERKES, Niyazi.
Türkiye’de Çağdaşlaşma,
İstanbul: Doğu-Bat Yaynlar, 1978.
BULUT, Lale. “İzmir Camilerinde Alç Süsleme.”
Sanat Tarihi Dergisi.
S. VIII. İzmir: Ege Üniv. Basmevi, 1996, ss. 1-9.
BUNYATOV, Ziya.
Azerbaycan Tarihi En Gadim Zamanlardan XX. Asra Kadar.
C. I. Bak: Devlet Neşriyat, 1994.
ÇAĞLITÜTÜNCİGİL, Ersel. “Azerbaycan’da Kuba Cuma Mescidi’nin Süsleme Özellikleri ve Kitabesi Üzerine Baz Notlar.”
I. Uluslararas Türk
Dünyas KültürKurultay 9-15 Nisan 2006 Çeşme/İzmir –Bildiriler.
C. II. Ankara: Lazer Ofset Matbaaclk, 2007, ss. 565-580.
---------------
Azerbaycan’daki İslâmi Dönem Yaplarnda Süsleme.
İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Baslmamş Doktora Tezi, 2007.
ÇAKMAK, Şakir. “Belenardç (Torapan) Köyü Camii (Güney/Denizli).”
Sanat Tarihi Dergisi
.
S. VII. İzmir: Ege Üniv. Basmevi, 1994, ss. 19-26.
--------------- “Boğaziçi Kasabas Eski Camii (Baklan/Denizli).”
9. Milletleraras Türk Sanatlar Kongresi.
Ankara: Ayr Basm, 1995, ss. 529-540.
DEĞERLİ, A.Simla.
İzmir Türk Mimarisinde Duvar Resimlerinin Korunmas ve Restorasyon Sorunlar.
İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü TDAE Türk Sanat, Baslmamş Yüksek Lisans Tezi. 2010.
DEMİRİZ, Yldz.
Osmanl Mimarisinde Süsleme-I Erken Devir (1300-1453).
İstanbul: Türk Tarih Kurumu Basmevi, 1979.
EFENDİ, Rasim; Toğrul Efendi.
Azerbaycan Bezek Seneti.
Bak: (Basmevi Belirtilmemiş) 2002.
ELDEM, S. Hakk. “Çakrağa Konağ.”
Türkiyemiz
.
S. 1. İstanbul: İş Bankas Kültür Yaynlar, 1970, ss. 11-15.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi.
C. 8. İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1966.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi.
C. 9. Yay. Haz. Yücel Dağl vd. İstanbul: Yap Kredi Yaynlar, 2000.
GÜRBIYIK, Cengiz.
Karaburun Yarmadas’nda Türk Mimarisi.
İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yaynlar, 2010.
İzmir İl Kültür Envanteri “Çeşme-Karaburun.”
İzmir: T.C. İzmir Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, 2001.
IŞIK, Şevket
.
Karaburun Yarmadas’nn Tarihsel Coğrafyas.
İzmir: Ege Üniv. Basmevi, 2002.
KERİMOV K. C. vd.
Azerbaycan İnceseneti.
Bak: Devlet Neşriyat, 1992.
1...,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225 227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,...268
Powered by FlippingBook