Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 218

208
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
alçak ve enine gelişim gösteren bu yap belki de bir köşk olarak düşünülmüş olabilir. Bunun da üzeri, âlemli tek bir kubbe ile örtülü olup,
sütun ve kemer gibi taşyc elemanlar gösterilmiştir. Ancak ayrntl işlendikleri halde, gölgesiz olarak, tamamen iki boyutlu, hiç hacmi
olmayan, yüzeysel süs motifleri olarak durmaktadrlar.
Yapda, iç görünümü zenginleştirmek için alç süslemelere de yer verilmiştir (Res. 16-17). Bu süslemeler, mihrap tepeliğinde, iki yandaki
sütun ve başlklarnda görülmektedir. Mihrabn iki yannda, dikdörtgen prizma şekilli kaideler üzerine oturtulmuş, iki sütun yükselmekte-
dir. Duvara bitişik olan bu sütunlar yarm daire şekillidir. Akantus yapraklar ile süslü başlklar, “C” ve “S” kvrml dallardan oluşan, te-
pesinde elips şekilli bir madalyonun bulunduğu, tepeliği taşr gibidir. Alç süslemelerin tüm yüzeyi günümüzde altn yaldzla boyaldr.
Mihraba göre sade olan minber ahşaptr (Res. 18). Kuruluş biçimi geleneksel şemay korumuş, ancak yüzeyleri dönemin zevkine uygun
süsleme unsurlar ile bezenmiştir. Minber kapsnda, aynalklarda, köşkte ve köşk ksmnn altnda görülen kemerli geçitlerde batllaşma
döneminde skça rastlanan tek tek veya buket halindeki çiçeklerden ve yapraklardan oluşan krmz, yeşil, mavi ve sar renkli bitkisel süs-
lemeler görülmektedir. Ayrca aynalk ve korkuluklar çtalarla meydana getirilmiş geometrik geçme örnekleriyle süslüdür.
Resim 18. Eski Mordoğan Köyü Camii. Minber ve üzerindeki süslemelerden ayrnt.
Harimin güneydoğu köşesinde, bodur bir sütun üzerine oturtulmuş, ahşap parmaklkl bir vaaz kürsüsü yer almaktadr. Yuvarlak hatla-
ryla dikkat çeken kürsünün oturduğu unsurun yüzeyinde de boyal nakşlar mevcuttur. Eğri yüzeyli bölümünün üzeri, yer aldğ alana
göre şekillenmiş dikdörtgen panolara ayrlmş ve her bir panonun içine bitkisel motifler işlenmiştir. Yer yer bozulmalarn görüldüğü bu
bezemeler, son cemaat yeri pencere alnlğndaki motiflere süsleme karakteri, motif ve renk açsndan çok yakndr. Hatta aynsdr diyebili-
riz.
1...,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217 219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,...268
Powered by FlippingBook