Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 215

Eski Mordoğan (İzmir) Köyü Camii Süslemeleri
205
lanmş yeşil yaprakl ince dallarla çerçevelenmiştir. Tromp aralarndaki yüzeylerde yer alanlar özellikle dikkati çeker. Güney ve kuzey ta-
raftakilerden geriye hiçbir iz kalmazken, doğu ve bat taraftakilerde birer orman manzarasnn varlğ rahatlkla seçilebilmektedir (Res. 14).
Bu ormanlardan doğu taraftaki daha iyi durumdadr. Bat duvarndakiler ise belli belirsiz seçilebilmektedir. Her iki orman da incecik kr-
mz gövdeleri üzerinde, yukar doğru sivrilerek yükselen, büyüklü küçüklü yemyeşil servi ağaçlarndan meydana gelmektedir. Ayrca
servilerin hemen yan başnda, birer palmiye veya çam ağac olarak düşünüldüğüne ihtimal verdiğimiz, daha uzun ve kaln gövdeli ikinci
tür ağaçlarn da varlğ fark edilmektedir. Ne yazk ki çok az korunabildiği için resmin geneli hakknda bir şey söylemek şimdilik pek
mümkün değildir. Ağaçlardan ön palandakiler daha büyük, geridekiler ise küçük verilerek başarl bir perspektif oluşturulmaya çalşlmştr.
Resim 14. Eski Mordoğan Köyü Camii. Harim doğu ve bat duvarndaki orman manzaralar.
Resim 15. Eski Mordoğan Köyü Camii. Pencerelerin üst seviyesinde yer alan süslemelerden geriye kalanlar.
1...,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214 216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,...268
Powered by FlippingBook