Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 212

202
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Sütunlar taşyan, profilli başlklara sahip yüksek kaidelerin aras sar renkteki perde motifleriyle bezelidir. Üstten birer fiyonkla bağla-
narak asl halde duran bu perdelerin bir ksm iyi korunamamş ve yer yer boyalar dökülerek bozulmuştur. Perdelerin kvrmlar, sarnn
farkl tonlar ile verilen şk-gölge kontrastyla oluşturulmuş ve yüzeyleri dört yaprakl, küçük çiçek motifleri ile doldurulmuştur. Sütun
kaidelerinin üzerlerine ise birer kupa, ibrik, vazo veya kâse tasvirleri yerleştirilmiştir. Kubbe eteğin en alt bölümünde ise zikzaklarla bezeli
ince bir şerit görülmektedir. Işk-gölge oyunlar ile kabartma hissi verilen bu zikzaklarn üzerlerine, son derece üsluplaştrlmş çiçek, belki
de birer gül veya karanfil olan motifler yerleştirilmiştir (Res. 10).
Resim 10. Eski Mordoğan Köyü Camii. Kubbe eteğinde yer alan süslemelerden ayrnt.
Kubbeye geçişi sağlayan tromplarn da yüzeyi tamamen boyal nakşlarla süslenmiştir. Bu bölümün tüm yüzeyini kaplayan ve tepede iri
bir fiyonkla bağlanmş olarak asl duran perde motiflerinde yeşil, sar, beyaz ve kahverengi renkler hâkimdir (Res. 11). Bunlarn bir ksm
iyi korunamamş ve yer yer bozulmuştur. Süslemelerin ilk anda birbirlerinin kopyas olduklar düşünülse de ayrntlarda baz farllklarn
bulunduğu görülmektedir. Örneğin güneydoğu köşedeki trompta yer alan perde motifinin tepe noktasna krmz bir kurdele yerleştiril-
mişken, güneybat köşedekinin yüzeyine, ortadan iki yana ayrlmş, krmz renkli ikinci bir perde tasviri daha işlenmiştir. Kenarlar kv-
rmlar yapan, eteklerinde püsküllerin yer aldğ perdelerin tüm yüzeyi yeşil, mavi, beyaz, sar ve krmz renkte çiçekler açmş ince bahar
dallar ile süslenmiştir (Res. 11).
Resim 11. Eski Mordoğan Köyü Camii. Tromp süslemelerinden görünüş.
1...,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211 213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,...268
Powered by FlippingBook