Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 211

Eski Mordoğan (İzmir) Köyü Camii Süslemeleri
201
oluşturan kahverengiye yakn sar renkteki ince bir kuşak dikkati çekmektedir. Çiçek demeti ile kuşak arasnda kalan yüzeye ise başka mo-
tifler işlenmiştir. Ancak boyalar döküldüğü için bunlarn ne tasvirleri olduğuna karar vermek şimdilik mümkün değildir. Söz konusu kub-
be tasvirinin etek ksm, yamuk dikdörtgenlerle sekiz eşit parçaya bölünmüş ve her bir parçann içerisine sar, kahverengi gül motifleri;
sütun başlklarnn üzerine denk gelen ara boşluklara da yayvan gövdeli, üstü kapakl, ayakl birer sar kâse veya vazo resmedilmiştir (Res.
8). Sütunlarn yüzeylerini, küçük çiçek ve yapraklardan oluşan ince dallar, adeta bir sarmaşk gibi sarmaktadr. Sütun aralarnda kalan boş-
luklar ise pek çoğu tahrip olmakla beraber, ayakl vazo veya yayvan kâse içinden çkan çiçek buketleriyle bezenmiştir. Doğal yaprak ve
çiçeklerden meydana gelen bu buketlerle kaplar arsnda bir oranszlk söz konusudur. Tasvirlerin her birinin çevresi çiçekli bitki motifleri
ile dört yönden çerçevelenmiştir (Res. 9).
Resim 9. Eski Mordoğan Köyü Camii. Kubbede yer alan süslemelerden ayrnt.
Resim 7. Eski Mordoğan Köyü Camii. Kubbe
merkezinde yer alan süslemelerden ayrnt
Resim 8. Eski Mordoğan Köyü Camii. Kubbede yer
alan süslemelerden genel görünüş
1...,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210 212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,...268
Powered by FlippingBook