Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 20

10
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Evliya Çelebi bir seyyah, bir gezgin ve usta bir yazar olarak, söz ve yaznn gözlemle birleşmesinin en mükemmel örneklerinden birini
ortaya koymuştur. Kendisini hayrla anyor, böylesi bir eseri somut olmayan kültürel mirasn dev bir hazinesi olarak bize miras braktğ
için kendisi ve miras önünde saygyla eğiliyoruz.
KAYNAKLAR
EREN, Meşkure.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi Birinci Cildinin Kaynaklar Üzerine Bir Araştrma.
İstanbul: İstanbul Edebiyat Fakültesi, 1960.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi. 3. Kitap.
Hz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağl. İstanbul: YKY, 1999.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi. 9. Kitap.
Hz. Yücel Dağl, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff. İstanbul: YKY, 2000.
KAHRAMAN, Seyit Ali. “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin Yazlş Hikayesi.”
Çağnn Sra Dş Yazar Evliya Çelebi
. İstanbul: YKY, 2009.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...268
Powered by FlippingBook