Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 194

184
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
BARTHOLD, V.V.
Rusya ve Avrupa’da Oryantalizm
. Çev. Kaya Bayraktar, Ayşe Meral. İstanbul: Küre Yaynlar, 2004.
BRAUDEL, Fernand.
Civilization and Capitalism, 15th-18th Century: The Structure of Everyday Life
. Vol.1, University of California Press, 1992.
DANKOFF, Robert.
Seyyah- Âlem Evliya Çelebi’nin Dünyaya Bakş.
İstanbul: Yap Kredi Yaynlar, 2010.
DARKOT, Besim. “İzmir.”
İslam Ansiklopedisi
. C.V/II, Eskişehir: MEB, 2001.
DİKKAYA, Fahri. “
Doğu’da Kadimselliğin Varlğ ya da Yokluğu: Evliya Çelebi Örneği.”
Evliya Çelebi ve Seyahatnâme.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yaynlar, 2002.
DRIJVERS, Jan Willem. “
Perspolis’in Yeniden Keşfi.
” Çev. Cansu Klnçarslan.
Toplumsal Tarih.
Temmuz 2010 s.199,.
EREN, Meşkure.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi Birinci Cildinin Kaynaklar Üzerinde Bir Araştrma.
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yaynlar, 1960.
ERSOY, Bozkurt.
“İzmir Hanlar Üzerine Baz Tespit ve İncelemeler.” A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi. S.
XXXII, (1-2), Ankara, 1988.
ETENSEL İLDEM, Arzu.
Fransz Gezginlerinin Gözüyle Türkler ve Yunanllar
. İstanbul: Boyut Kitaplar, 2000.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi.
C. IX. Haz. Yücel Dağl, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff. İstanbul: Yap Kredi Yaynlar, 2005.
FREELY, John.
Children of Achilles: The Greeks in Asia Minor Since the Days of Troy.
London: I.B. Tauris&Co. Ltd., 2010.
GOFFMAN, Daniel. “
Izmir: From Village to Colonial Port City.
The Ottoman City Between East and West: Aleppo, Izmir and Istanbul
. Cambridge
Studies in Islamic Civilization. Cambridge University Press, 1999.
Hac Beşir Ağa Nüshas
. Süleymaniye Kütüphanesi 452 numaral yazma.
HAŞİM, Ahmet.
Frankfurt Seyahatnâmesi
. İstanbul: Yap Kredi Yaynlar, 2010.
KAHRAMAN, Seyit Ali.
“Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin Yazlş Hikâyesi.
Çağnn Sradş Yazar Evliya Çelebi.
İstanbul: Yap Kredi Yaynlar, 2009.
LE BRUYN, Corneille.
Voyage au Levant
. T.I, Paris, 1725.
Pertev Paşa Nüshas
. Süleymaniye Kütüphanesi 462 numaral yazma.
SIRRIYEH, Elizabeth. “The Memories of French Gentleman in Syria: Chevalier Laurent d’Arvieux (1635-1702)."
Bulletin (British Society for Middle
Eastern Studies),
Vol. 11, No. 2, 1984.
Tavernier Seyahatnâmesi
. Ed. Stefanos Yerasimos. Çev. Teoman Tunçdoğan. İstanbul: Kitap Yaynevi, 2010.
TAVERNIER, Jean Baptiste.
Tavernier’s Travel in India
. Ed. Valentine Ball. New York, London: MacMillian and Co., 1889.
-----------------
The Six Voyages of John Baptista Tavernier: Baron of Aubonne
, Ed. John Phillips, London, 1677.
Thévenot Seyahatnâmesi
. Ed. Stefanos Yerasimos. Çev. Ali Berktay. İstanbul: Kitap Yaynevi, 2009.
ÜLKER, Necmi.
XVII. ve XVIII. Yüzyllarda İzmir Şehri Tarihi.
İzmir: Akademi Kitabevi, 1994.
VAN GELDER, Geert Jan, Ed de Moor.
Eastward Bound: Dutch Ventures and Adventures in the Middle East.
Amsterdam: Editions Radopi, 1994.
1...,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193 195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,...268
Powered by FlippingBook