Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 170

160
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Emîr Kad Hazretleri (Ziyâretgâh)
: Melemen bahsinde geçer. Şehir içinde, yüksek kubbeli bir bina olup insanlar tarafndan çok ziyaret
edildiği kaydedilmektedir.
Günümüzde Menemen içinde bulunan türbelerden hiçbiri bu ad taşmamaktadr. Çelebi’nin
Çârsû Meydân
’nda o devirde mevcut tüm
yaplardan bahsettiği düşünüldüğünde günümüzde Tezveren Şeyh Kâmil Dede Türbesi (Ksaca Tezveren olarak da bilinir) olarak bilinen
türbenin söz konusu türbe olma ihtimali akla gelmektedir, fakat isimler örtüşmemektedir.
Vakf kaytlarnda, yaptran
Emir Kad
olan bir muallimhane ve bu muallimhaneye ait bir vakftan söz edilmektedir.
94
Bu
muallimhaneyi yaptran kişi ile
Emir Kad Türbesi
’nde yatan kişi ayn kişi olmaldr.
5. Bitkiadlar (Fitonimler)
: Seyahatnâme’de gezilip görülen yerlerle ilgili olarak baz bitki adlarna yer verilmiştir, fakat bu adlar özel
ad niteliğinde değil bitki türü ad niteliğinde isimlerdir.
Sûsen:
Evliya Çelebi’nin
Şehzade Yaylas
’n (bk. Şehzade Yaylas) anlatrken bahsettiği üç çiçekten birisidir.
95
Günümüzde edebiyatta sü-
sen olarak tannr. Seyahatnâme’deki Şehzâde Yaylas olduğunu düşündüğümüz bugünkü Karakz Yaylas ve Stma Yaylas’nda bu çiçek
Damlack ve Ulucak Köylüleri arasnda “aygülü” olarak bilinmektedir. Yöre insannn verdiği bilgiye göre dş krmz olan çiçeğin göbeği
koyu sardr. Ancak çok fazla kokusu yoktur.
Lâle / Manisa Soğan:
Çelebi’nin
Şehzade Yaylas
’nda sözünü ettiği çiçeklerdendir. Çelebi bu laleyi güzel, hoş kokulu, krmz renkli,
yuvarlak biçimli ve kadife gibi tüylü bir çiçek olarak tarif eder. Bir Manisa soğannn 10 kuruşa alc bulduğundan ve Anadolu’ya hediye
olarak götürüldüğünden bahseder.
96
Verilen bilgilerden bu lalenin o devirde Manisa soğan olarak tanndğn anlyoruz.
Çelebi’nin sözünü ettiği lale yöredeki köylerde şimdilerde “Manisa Lalesi” olarak bilinmektedir. Damlack Köyü yerlilerinden aldğ-
mz bilgilere göre Sipil Dağ’nn üstündeki tüm Atala
ŋ
 Yaylas’nda bu lale yetişmektedir.
Monlâ Çelebi Lâlesi:
Şehzade Yaylas
’nda yetişen lalenin güzelliğini ve değerini anlatrken kyasladğ lale türüdür.
97
Seyahatnâme’nin 7.
cildinde bu lalenin ad, daha açklayc bir şekilde
“Monla Çelebi’nin ablak lâlesi”
olarak geçmektedir.
98
Pembe
:
Melemen Güzelhisar
’nn övülmeye değer (memduhat) ürünleri arasnda anlr.
99
Çelebi bu kelimeyi
pamuk
anlamnda kullan-
mştr.
93
Cevat Bakkal.
agm.
s. 78.
94
Agm.
s. 81.
95
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi.
IX. Kitap., s. 38.
96
Age.
s 38.
97
Age.
s 38.
98
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi.
VII. Kitap. s. 222.
99
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi.
IX. Kitap. s. 45.
1...,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169 171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,...268
Powered by FlippingBook