Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 143

Evliya Çelebi’nin Günümüz İzmir İl Snrlar İçinde Kulandğ Güzergâh ve Seyahatnâme’de Buna Dair Sorunlar
133
Harita 9: Çelebi’nin Turgutlu’dan Nif (Kemalpaşa)’ya gelişi ve oradan İzmir’i çkncaya kadar kullanmş olduğu güzergâhn bütünü
1...,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,...268
Powered by FlippingBook