Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 10

VIII
Çalşmann II. cildinde ise; alan araştrmalar srasnda araştrma ekibi tarafndan çekilen fotoğraflardan oluşan bir albüm yer almaktadr.
Bu albüm, Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’de anlattğ İzmir ve çevresinin görsel kayd ve onun “yol hikayeleri”nin sözel bir anlatmndan
oluşmaktadr.
Çalşmann III. cildinde; bu projede yer alan araştrmaclarn kendi bilimsel alanlarnn gerektirdiği yaklaşmla yazdklar makaleler yer
almaktadr. Bu ksmda; Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin kaynaklar, Seyahatnâme’deki yer adlar, mimari eserler, sözlü kültür ürünleri, tarihi
olaylar, Seyahatnâme’nin yazldğ dönemdeki idari ve toplumsal yapyla ilgili incelemelere yer verilmiştir. Böylelikle, bir yandan üretilen
bilgi ile mevcut bilgi birikimine katkda bulunulmuş, diğer yandan da “Geçit Kale” örneğinde olduğu gibi, istenilen nitelikte
sonuçlandrlmas şimdilik mümkün görünmeyen baz önemli konularn farkl bakş açlarndan değerlendirilerek tartşlmas sağlanmştr.
Çalşma, Yard. Doç. Dr. Murat Ünal tarafndan hazrlanan “Belgesel” ve Dr. Beycan Hocaoğlu tarafndan hazrlanan “Harita” ile
tamamlanmştr.
“Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi Projesi”ne başlangcndan itibaren destek veren; Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştrma Projeleri Şube Müdürlüğü, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi, Kültür ve
Turizm Bakanlğ Telif Haklar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlğ Sinema Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlğ Araş-
trma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’yle ilgili metin yaynlarnn başlamasn sağlayan değerli bilim insanlar Orhan Şaik Gökyay ve Yücel Dağl’y
rahmetle anyor, bu çalşmalarn devamn büyük bir gayretle gerçekleştiren Seyit Ali Kahraman’a, Seyahatnâme’yle ilgili temel kaynaklar
yaynlayan Yap Kredi Kültür Sanat Yaynclk’a ve YKY editörü ve danşman M. Sabri Koz’a ve de bu konudaki yol gösterici çalşmalar
nedeniyle Robert Dankoff, Nuran Tezcan ve Semih Tezcan’a teşekkür ederiz.
Ayrca; E.Ü. Türk Dünyas Araştrmalar Enstitüsü Müdürlüğü ve Türk Halk Bilimi Anabilim Dal Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, E.Ü.
Sağlk, Kültür ve Spor Daire Başkanlğ ve Daire Başkan Uzm. Dr. E. Figen İnan, TRT Turizm ve Belgesel Kanal Koordinatörlüğü, Atlas Der-
gisi Genel Yayn Yönetmeni Özcan Yüksek, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal, Seferihisar Belediye Başkan Tunç Soyer,
Menemen Belediye Başkan Tahir Şahin, Tire Belediye Başkan Tayfur Çiçek, Mordoğan Belediye Başkan Ahmet Çakr, Tire Kültür Derneği,
Beyler Köyü Muhtar, Doğa Köyü Muhtar, Menemen’in Sesi Gazetesi Haber Müdürü Hüsamettin Doğan, Müesser Aktaş Etnografya Evi,
Küpçü Kardeşler Testi İmalathanesi, Boncuk Ustas Mahmut Sür, Nafiz Ulusan ve Ahmet Koç’a verdikleri destekler için teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Metin EKİCİ – Prof. Dr. Turan GÖKÇE
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...268
Powered by FlippingBook