Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 8

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’de anlattığı İzmir ve çevresiyle ilgili kısımla ilgili olarak üç ciltlik bir çalışma hazırlanmış;
çalışmanın I. cildinde; transkripsiyonlu, Türkiye Türkçesine aktarılmış ve orijinal metne yer verilerek okuyucunun hem Evliya
Çelebi üslubunun tadına varması hem de metni kolayca anlaması sağlanmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın II. cildinde ise; alan araştırmaları sırasında araştırma ekibi tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan bir
albüm yer almaktadır. Bu albüm, Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’de anlattığı İzmir ve çevresinin görsel kaydı ve onun “yol
hikayeleri”nin sözel bir anlatımından oluşmaktadır.
Çalışmanın III. cildinde; bu projede yer alan araştırmacıların kendi bilimsel alanlarının gerektirdiği yaklaşımla yazdıkları
makaleler yer almaktadır. Bu kısımda; Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin kaynakları, Seyahatnâme’deki yer adları, mimari
eserler, sözlü kültür ürünleri, tarihi olaylar ve Seyahatnâme’nin yazıldığı dönemdeki toplumsal yapıyla ilgili incelemelere yer
verilmiştir.
Çalışma, Yard. Doç. Dr. Murat Ünal tarafından hazırlanan “Belgesel” ve Dr. Beycan Hocaoğlu tarafından hazırlanan
“Harita” ile tamamlanmıştır.
“Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi Projesi”ne başlangıcından itibaren destek veren; Ege Üniversitesi
Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü, UNESCOTürkiye Milli Komisyonu ve Somut Olmayan Kültürel Miras
Komitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü
ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne teşekkür
ederiz.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’yle ilgili metin yayınlarının başlamasını sağlayan değerli bilim insanları Orhan Şaik Gökyay ve
YücelDağlı’yı rahmetle anıyor, bu çalışmalarındevamını büyükbirgayretle gerçekleştiren SeyitAli Kahraman’a, S eyahatnâme’yle
ilgili temel kaynakları yayınlayan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’a ve YKY editörü ve danışmanı M. Sabri Koz’a ve de bu
konudaki yol gösterici çalışmaları nedeniyle Robert Dankoff, Nuran Tezcan ve Semih Tezcan’a teşekkür ederiz.
Ayrıca; E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü ve Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora
öğrencileri, E.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Daire Başkanı Uzm. Dr. E. Figen İnan, TRT Turizm ve Belgesel Kanal
Koordinatörlüğü, Atlas Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Özcan Yüksek, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal,
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, Mordoğan
Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Tire Kültür Derneği, Beyler KöyüMuhtarı, Doğa KöyüMuhtarı, Menemen’in Sesi Gazetesi Haber
Müdürü Hüsamettin Doğan, Müesser Aktaş Etnografya Evi, Küpçü Kardeşler Testi İmalathanesi, Boncuk Ustası Mahmut Sür,
Nafiz Ulusan ve Ahmet Koç’a verdikleri destekler için teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Metin EKİCİ
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...80
Powered by FlippingBook