Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 67

65
Tireliler
Karambol, Tire’de asırlardır
oynanan bir oyundur ve “saha”
adı verilen özel alanlarda “meşe”
bir topla oynanır. Karambol,
özellikle yaşlılar tarafından çok
sevilir.
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...80
Powered by FlippingBook