Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 62

60
Seyahatnâme’de Tire adının, Cemşid’in parlak yıldızlar gibi kızlarından birisi olan Sirye’den geldiği ve Sirye’nin tahtı olduğu için adının
“Sire” olduğu yazılıdır.
Tire
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...80
Powered by FlippingBook