Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 61

59
Tire
Evliya Çelebi, Tire’ye varmadan evvel “Balpınar” adlı yaylada kalır ve bu yaylanın güzelliklerini uzun uzun yazar. Seyahatnâme’de Balpınar
Yaylası için “Ve eski şairler binlerce övücü söz sarfetmişler ancak deryada damla, güneşte zerre kadar methetmemişlerdir. Anlatmaya dil
yetersizdir.” diye yazılıdır, ayrıca Tire’nin diğer yaylaları ve mesire yerleri için de pek çok övgü yer alır.
Tire’de Sultan Nevruz kutlamalarının yapıldığı mesire yeri.
Mesire yeri.
Balpınar Yaylası’nın bulunduğu mevkide bugün
Büyükkemerdere Köyü vardır.
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...80
Powered by FlippingBook