Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 6

Evliya Çelebi’nin tarihsel ve kültürel üslubuyla İzmir’i tanıtımı, Üniversitemizde edinilen birikimin paylaşımı ve birbirine
katılımıyla bu kültürel mirasa uygun biçimde günümüz okuyucusu ve izleyicisinin zevkle okuyup izleyebileceği bir tatla sunul-
muştur. Evliya Çelebi’nin İzmir ve çevresindeki güzergâhının haritasının da yer aldığı
üç
ciltlik kitap ve bir belgesel film ile
tamamlanan proje sayesinde,
400
yıl öncesinin İzmir’i ile bugünün İzmir’i, dün, bugün ve yarını birlikte görme düşüncesiyle
birbirine bağlanmaktadır. Proje sonucu oluşan bu
3
ciltlik kitap ve belgesel film İzmir kent merkezi ve çevresindeki kültürü,
kalbi İzmir ve Ege’de kalanlarla paylaşmaktadır.
Beğeniyle okuyacağınız ve izleyeceğiniz bu tarihsel ve güncel yolculuk hikâyesi, Ege Üniversitesi’nin sizlere bilimsel ve kültürel
bir armağanıdır. Bu armağanın “EXPO
2020
Aday Şehir İzmir” çalışmalarına da çok önemli katkıları olacağına inanıyorum.
Bu projede görev alan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve diğer birimlerde çalışan akademisyen arkadaşlarıma ve bu
projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
Ege Üniversitesi Rektörü
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...80
Powered by FlippingBook