Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 59

57
Selçuk
Seyahatnâme’de Selçuk, Ayasuluk adıyla anılır. Buradaki kaleden ve su kemerlerinden bahsedilir.
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...80
Powered by FlippingBook