Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 55

53
Seferihisar
Seyahatnâme’de, Seferihisar’ın adı Sivrihisar’dır ve Seferihisar, etrafındaki düz arazide bulunan sivri ve yüksek kayalardan dolayı bu adı
almıştır. Evliya Çelebi, Seyahatnâme’de Seferihisar’ın çarşısının küçük olduğunu ama köylerden gelenlerin kurduğu çok büyük bir pazarı
olduğunu yazar. Seferihisar pazarı bugün de gayet büyük ve meşhurdur.
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...80
Powered by FlippingBook