Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 54

52
Karagöl
Evliya Çelebi, Seyahatnâme’de Sığacık yakınındaki Karagöl’ün tılsımını yazar. Bu gölün tılsımı kapkara suyunda, içinde yüzdüğü rivayet
edilen acayip ve kara balıklarda ve etrafındaki acayip şekilli taşlardadır. Karagöl’ün efsanesine göre; gölün kıyısından dibine ulaşan bir
merdiven vardır ve gölün dibinde bir hazine saklıdır. Bu hazineye ancak kısmetine razı olanlar ulaşır, dünya malı hırsına kapılan ise gölde
boğulur. Gölün etrafındaki acayip taşlar da bu cansız bendenlerin alametidir.
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...80
Powered by FlippingBook