Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 5

Sunuş
T
ürk seyahatnâmelerinin çeşitli örnekleri arasında Evliya Çelebi Seyahatnâmesi en önemli ve en güzel örneği oluşturur.
Evliya Çelebi, yaşamının yaklaşık
50
yıllık bir bölümünü seyahat ile geçirmiş ve gezip gördüğü, duyup dinlediği, okuyup
bilgi edindiği yerler ve o yerlerde yaşayanlar hakkındaki düşüncelerini özel bir üslupla kaleme aldığı
10
ciltlik seyahat-
nâmesinde bize kültürel bir miras olarak bırakmıştır.
Evliya Çelebi sadece kent merkezlerini gezip araştırmamış; siyasal, ekonomik ve kültürel bakımdan önemli gördüğü ve kent
merkezlerindeki kültür ve sanat yaşamına canlılık katan bütün yerleşim birimlerini tanıtmaya çalışmıştır. Seyahatnâme’de, çok
yönlü olarak tanıtılan kentlerden biri de İzmir ve çevresindeki yerleşim birimleridir.
Evliya Çelebi,
1671
yılında Bergama, Menemen, Foça güzergâhını izleyerek İzmir kent merkezine gelip İzmir’i gezmiş; Urla,
Karaburun, Çeşme, Sığacık, Seferihisar, Selçuk, Tire, Bayındır ve Birgi’yi ziyaret ettikten sonra, Aydın’a doğru yolculuğuna de-
vam etmiştir. Seyahatnâme’de; İzmir ve çevresinin tarihi, coğrafî ve kültürel durumu hakkında ayrıntılı ve bir o kadar da renkli
ve canlı bilgi vermiştir.
Ege Üniversitesi akademisyenleri, sağlık ve fen bilimleri alanlarındaki bilimsel çalışmalarını çağdaş bir anlayışla gerçekleştir-
dikleri gibi; sosyal bilimler alanında da aynı anlayışla araştırmalarını sürdürmektedirler. Üniversitemizin; halk bilimi, dil bilimi,
sanat tarihi, tarih, müzik ve iletişim alanlarında toplumsal sorumluluk anlayışına dayalı pek çok araştırma yapılmaktadır.
“Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma” anlayışına sahip olarak araştırma yürüten Üniversitemiz akademisyenlerinin, di-
siplinler arası bir ekip çalışmasıyla gerçekleştirdikleri “Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi” adlı proje,
Evliya Çelebi’nin bıraktığı kültürel mirasa İzmir ve Ege Üniversitesi penceresinden bakmayı sağlamaktadır.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi dikkatli bir şekilde okunduğunda, bize kent kimliği hakkında bilgi vermekte ve İzmirli ol-
manın neleri kapsadığı hakkında örnekler sunmaktadır. Eğer bu örnekler güncellenerek yeniden değerlendirilirse, kent kim-
liğini hızla anlamak ve bu kimliğe sahip çıkmak mümkündür.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...80
Powered by FlippingBook