Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 49

47
Çeşme
Seyahatnâme’de Çeşme şöyle tarif edilir: “Deniz kıyısında alçak bir kaya üzerinde batı tarafı deniz, doğu tarafı eğimli ova ve dağdır.
Dağların yamaçları tamamen bağlıktır. Ve kale içerisindeki evlerin tamamı batı tarafındaki Sakız Adası’na doğru denize bakan elli adet
toprak örtülüdür.” (Evliya Çelebi)
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...80
Powered by FlippingBook