Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 44

42
“Allah’ın Hikmeti, Evliya’nın Macerası”
Evliya Çelebi ve yol arkadaşları, Urla’dan Karaburun’a geçerken Çarpan ve Turna Boğazlarının bulunduğu dağlık ve ormanlık alanda
“acayip ve garaip” bir macera yaşarlar. Haydutların saldırısına uğrayıp sağ salim kurtuldukları bu maceralar “Ağzı Açık veya Merdivenli
Kuyu” yakınında geçer. Kuyunun adı ve yeri bugün bilinir ama bakımsız bir haldedir.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...80
Powered by FlippingBook