Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 42

40
Urla Çarşısı ve Üzüm Asması
Seyahatnâme’de, güzel Urla çarşısı ve bu çarşıdaki büyük üzüm asması yer alır. “Allah’ın hikmeti bu güzel çarşının ortasında, kahvehaneler
köşesinde bir üzüm asması büyümüştür. İki adamın ancak kucaklayabileceği yapıda iri bir altın ağaçtır. … Ve binlerce salkım üzümü yol
üzerine ahize gibi sarkıtmıştır. Bütün gelip giden atlılar ve yayalar geçerken bir salkım koparıp zevkle yerler.” (Evliya Çelebi) Urla çarşısında
bugün üzüm asması yoktur ama çarşının girişinde bir ulu çınar yükselir ve Urla’nın üzümleri hala pek meşhurdur.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...80
Powered by FlippingBook