Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 41

39
Urla’nın Camileri
Seyahatnâme’de Urla’nın toplam kırk camisi olduğu belirtilir ama bu camilerden sadece beşinden söz edilir. Evliya Çelebi’nin adını belirttiği
camilerden dördü bugün de ibadete açıktır.
Kılıç Ali Paşa Camisi
Hacı Turhan Camisi
Rüstem Paşa Camisi
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...80
Powered by FlippingBook