Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 40

38
Urla
“Bu Urla şehri kayalık, zorlu, inişli yokuşlu, dereli tepeli yerlerde bağlık bahçelik ve tamamen toprak örtülü kale ve kule gibi üç bin kârgir
taş binadan oluşan imar edilmiş yerdir. Fakat her mahallesi birbirinden uzak dağlarda ve tepelerin topraklı yerlerinde kurulmuştur.”
(Evliya Çelebi)
Seyahatnâme’de önce Urla kalesinden bahsedilir, kalenin yeri tam olarak
bilinmemekle birlikte İzmir’e uzanan yola hakimiyeti sebebiyle Zeytinalan
bölgesindeki Sivricik Tepesi, kalenin bulunabileceği muhtemel alanlar
arasında yer alır.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...80
Powered by FlippingBook