Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 39

37
İzmir’in Çıkışı: Sancakburnu Kalesi
Sancakburnu Kalesi için seyahatnâmede şöyle yazılıdır: “İzmir körfezi içinde dar bir boğazda düz bir kumluk alanda dörtgen şeklinde öyle
sağlam bir kaledir ki tarif edilemez. Sancakburnu Kalesi inşa edildikten sonra bu kale boğazından değil bir düşman gemisi bir tırnak dahi
geçemez.” (Evliya Çelebi)
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...80
Powered by FlippingBook