Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 35

33
Deniz, bugün İzmir’in imgelerindendir.
İzmir’in İmgeleri
“Sonuç olarak Âl-î Osman’ın
hâkimiyeti altında olan iki
yüz altmış adet liman ve geniş
iskeleler vardır. Bahsettiğimiz
limanlarda yük bağlanır
ve çözülür. Ama İzmir
limanı başkalarından daha
meşhurdur. Zira beş kıtada Âl-î
Osman ile dost olmuş on sekiz
kâfir kral vardır. Hepsinin de
elçileri vardır. Ve o ülkelere tabi
olan tüccarlar yeryüzündeki
ürünlerini ve bütün ülkelerin
mallarını buraya getirip
satarlar. Her sene bin gemi gelir
gider ve bütün bu mallarını
İzmir şehrinde satarlardı.
Öyle bir görkemli limandır ki
çok kalabalıktır. O kadar çok
Avrupa’dan gemi gelir ki sanki
İzmir’in yarısı Avrupalılar ile
dolmuştur.” (Evliya Çelebi)
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...80
Powered by FlippingBook