Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 30

28
Hanlar
Evliya Çelebi, İzmir merkezinde “toplam seksen iki adet kale gibi büyük han” olduğunu ve “hanların içinde insanoğlunun eceline şifa olan
otların satıldığı yerler” bulunduğunu yazar.
Seyahatnâme’de adı geçen
hanlardan Fazlullah Hanı
bugün Fazlullahoğlu Hanı
olarak bilinir ama hanın
sadece giriş kısmı ayaktadır.
Seyahatnâme’de Çukur
Han ve Hamam’ın adı geçer.
Bugünkü Çukur Han,
Kemeraltı ile İkiçeşmelik
arasında yer alır.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...80
Powered by FlippingBook