Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 29

27
Camiler
İzmir’in ibadethâneleri için Seyahatnâme’de şunlar yazılıdır: “Tepeden tırnağa taş duvarlı evler, camiler, mescitler, medreseler, zaviyeler,
kuran kursları, hadis mektepleri, sıbyan mektebi, irfan ehlinin bulunduğu tekkeler ile bezenmiş aydınlık, zengin bir liman şehridir. Toplam
üç yüz on ibadethanesi vardır.” (Evliya Çelebi)
Seyahatnâme’de adı geçen Molla Yakup Efendi Camisi, bugün Hisar
Camisi olarak bilinir. Hisar Camisinin önünde bulunan Hisarönü
Meydanı bugün Kemeraltı içinde kendisine ait özel dokusuyla ayrı bir
ticaret merkezi haline gelmiştir.
Seyahatnâme’de adı geçen Ahmet Ağa Camisi, bugün Kestanepazarı
Camisi olarak bilinir.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...80
Powered by FlippingBook