Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 27

25
Kadife Kale
Seyahatnâme’de Bahir Kale’den Kadife Kale’ye toplam üç bin adımda çıkıldığı ve eğimli, kayalık ve alçak bir tepe üzerindeki kalenin Kaydefa
Kraliçesi yapısı olduğu yazılıdır. Seyahatnâme’de Kadife Kale’nin batıya bakan kapısının iç kısmında ham beyaz mermerden Kaydefa
Kraliçesi’ni betimleyen bir kabartma olduğu yazılıdır. Evliya Çelebi’nin “tasvir olunmuş peri endamlı, yüzü ışık saçan bir dilberdir ama
ruhu yoktur.” şeklinde tarif ettiği ve bugün yerinde olmayan bu heykel Kaydefa’nın tılsımına sahiptir.
“Ve bu Kaydefa kraliçesi kabartmasının yüzü kuzeye
karşıdır. O tarafta sağlam bir kule vardır, orada büyük
bir hazine saklıdır. Daima bu Kaydefa o hazineye
bakar, bu onun tılsımıdır derler. ... Hakikatten o kule
bütün burçlardan daha dikkat çekici olup, sağlam bir
zemin üzerine bina olunmuş, dayanıklı bir kuledir.”
(Evliya Çelebi)
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...80
Powered by FlippingBook