Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 26

24
Halkapınar
Evliya Çelebi, İzmir’e girişinde Halkalıpınar mesiresine uğrar. “Halkalıpınar dört tarafı çimenlik, gül bahçesi, lale
bahçesi ile çevrili olup, güzel sesli kuşların cıvıltıları işitilir. Gölgeli büyük ağaçların altında ferahlık veren bir yerdir.
Pınarın berrak yerlerinde pek çok çeşitli balıklar yüzerler. Ama evliyaların gözettiği bir yer olduğundan balıklar
avlanmaz, Allah’ın hikmeti Çarşamba günleri bu mesireye kadınlar geldiğinde hiçbir tanesi göz önünde kalmayıp, o
gün asla görünmezler idi. Oldukça tılsımlı bir durumdur.” (Evliya Çelebi)
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...80
Powered by FlippingBook