Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 25

23
İzmir’in Girişi Geçit Kale
Evliya Çelebi, İzmir’e Geçit Kale’den geçerek girer. Seyahatnâmede; “Daire şeklinde, büyük kule şeklindeki cephaneliği, dizdarı ve neferleri
bulunan dört dörtlük bir kaledir. İzmir körfezi ağzında konumlanmıştır.” (Evliya Çelebi) şeklinde bahsi geçen Geçit Kale bugün yıkılmıştır
ve yeri tam olarak bilinmemektedir.
Çanakkale-İzmir ana yolunun üstündeki tepeden denize uzanan
alan kalenin muhtemel yerleri arasındadır. Kalenin Yard. Doç.
Dr. Ersel Çağlıtütüncigil tarafından yapılmış bir çizimi ise, kale
hakkında fikir vermektedir.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...80
Powered by FlippingBook