Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 23

21
Menemenliler
Seyahatnâme’de Menemenlilerin “Cezayir levendi esvabı” giydikleri
yazılıdır. Bugün Menemenli başına ya da boynuna bağladığı,
bağdan bahçeden topladığı ürünü içine koyup omzuna vurduğu
ekseri sarı renkli “tartımak”tan tanınır.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...80
Powered by FlippingBook