Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 21

19
Menemen’in yoğurdu ve ayranı da kentin imgeleri
arasında yerini almıştır.
Yazın en sıcak günleri domates kurutma vaktidir ve
Menemen’in kuru domatesleri de meşhurdur.
“Şehrin doğusunda yel
değirmenleri tarafında hala
kalenin kalıntıları yer yer
görülmektedir. Amma sağlam
kaleymiş. Hala bir kalesi dahi
bu şehrin kuzey tarafında Gediz
nehrinin öbür yakasında bir
sivri kaya üzerinde Kayacık
Kalesi denilen ulaşılmaz bir
kaledir.” (Evliya Çelebi)
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...80
Powered by FlippingBook