Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 17

15
Seyahatnâme’de bahsi geçen hamam
“Hamam Sokağı”na adını vermiştir. Kent
yaşamında unutulmakta olan komşuluk
ilişkileri “Hamam Sokağı”ndaki kapı önü
sohbetlerinde hâlâ yaşamaktadır.
Evliya Çelebi’nin “dört köşe güzel bir yapı”
olarak tarif ettiği sebil bugün bakım ve onarıma
muhtaçtır.
“Pazaryeri hamamı, çifte
hamam ve eski hamam olmak
üzere üç hamamı vardır. Bir
medrese, üç çocuk mektebi ve
bir imareti vardır. Gece-gündüz
fakir ve zengine nimetleri
sunulur. Ve on altı adet
berrak pınarı vardır. ... Ve bu
pazaryerindeki Aliağa Çeşmesi
dört köşe şeklinde inşa edilmiş
benzersiz bir çeşme yapısıdır.”
(Evliya Çelebi)
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...80
Powered by FlippingBook