Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 15

13
Camiler
Evliya Çelebi, Seyahatnâme’de mekanları anlatmaya camilerden başlar Menemen’de adı geçen ilk cami Mahkeme Camisi’dir.
Mahkeme Camisi şadırvanı bugün de abdest alacakları bekler.
Araştırma ekibi
Gazzaz Camisi önünde çalışırken…
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...80
Powered by FlippingBook