Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 14

12
Seyahatnâme’de rivayet edilir ki;
Şehr-i Melemen’e gelen bir misafir derviş, misafir edilmeyince beddua etmiş ve bir tılsım yapıp kuyuya atmış. O günden sonra sivrisinekler,
soktuğu insanı davul gibi şişirir olmuş ve bu şehrin halkı yaz geceleri bağlara bahçelere kaçıp bu gazaptan ancak kurtulurmuş.
Menemen’in genel görünümü
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...80
Powered by FlippingBook