Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 13

11
Bugünkü Menemen’in adı, Seyahatnâme’de
“Eski Melemen şehri, Tarhaniye vilayeti ve
Oğuzlar vilayeti” olarak geçer ve ilk olarak
şehrin doğusunda ve kuzeyinde yer alan
kalelerden bahsedilir.
Seyahatnâme’de bahsi
geçen ve bugün de Gediz
Nehri’nin öbür yakasında
bulunan kale, Evliya
Çelebi’nin ifadesiyle “Amma
sağlam kaleymiş.”
Evliya Çelebi, Gediz Nehri’nin denize
döküldüğü yerden atları yüz bin zorlukla
koşturup, kendisi de bir kayığa binerek karşıya
geçer.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...80
Powered by FlippingBook